Nowoczesne meble biurowe - SOVE.PL
Polityka prywatności

Polityka Prywatności oraz wykorzystania plików Cookies w naszych serwisach internetowych

A. Informacje ogólne:

Niniejszy dokument dotyczy przetwarzania oraz ochrony danych osobowych osób fizycznych, Użytkowników, w związku z korzystaniem przez nich z serwisów Fabryki Mebli „ Wuteh” S.A: https://wuteh.com.pl https://www, .facebook.com/Meble.Biurowe.Wuteh/ oraz https://sove.pl/ ( serwisu obsługującego nasz sklep internetowy).

Zasady Polityki Prywatności, które są określone poniżej, dotyczą tylko niniejszej strony, nie dotyczą witryn, do których można przechodzić ze stron jak wyżej.

Korzystając z naszych witryn, akceptujecie Państwo zasady Polityki Prywatności, które prezentujemy poniżej.

Fabryka Mebli „ Wuteh” S.A. szanuje prawo do prywatności Użytkowników. W szczególności dba o ochronę przetwarzanych danych osobowych, oraz stosuje odpowiednie rozwiązania organizacyjne i techniczne, zapobiegające ingerencji w prywatność Użytkowników, m.in. przez nieuprawniony dostęp osób trzecich.

Serwis https://wuteh.com.pl został zabezpieczony za pomocą szyfrowania, które utrudnia osobom nieupoważnionym odczytanie informacji, przesyłanych między komputerami. Zastosowaliśmy połączenie szyfrowane ( TLS_AES_256_GCM_SHA384, 256 bitowe, TLS 1,3.

Strona https://sove.pl obsługująca nasz sklep internetowy, posiada także połączenie szyfrowane, utrudniające osobom nieupoważnionym odczytanie przesyłanych informacji. Zastosowaliśmy połączenie szyfrowane:TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128.GCM_SHA256, 128 bitowe, TLS 1,2. Pod adresem: https://sove.pl/static/biuro-obslugi-klienta/2/Regulamin znajdziecie państwo Regulamin sklepu. W paragrafie 14 tego dokumentu, zawarliśmy wszystkie informacje dotyczące ochrony danych osobowych. Poinformowaliśmy Państwa o tożsamości Administratora danych jego danych teleadresowych. Ponadto umieściliśmy informacje na temat celów przetwarzania danych, czasie i podstawie prawnej ich przetwarzania oraz inne, wymagane prawem. Proszę zapoznać się z wykazem naszych partnerów biznesowych, którym udostępniamy państwa dane osobowe w ramach realizacji prawnie uzasadnionych interesów ( art. 6 ust 1 lit. f RODO).

Nasze działania są ukierunkowane na zagwarantowanie Użytkownikowi poczucia pełnego bezpieczeństwa, na poziomie odpowiednim do obowiązującego prawa, w szczególności:

1. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);

2. Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku.

3. Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną;

4. Ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne.

B. Słownik podstawowych pojęć, używanych w naszej Polityce Prywatności:

- cookie - jest to niewielka informacja zapisywana przez serwer na komputerze Użytkownika, którą serwer może odczytać przy ponownym połączeniu się z tego komputera,

- log systemowy - jest to informacja, jaką przekazuje serwerowi komputer Użytkownika przy każdym połączeniu, może zawierać różne dane (np. numer IP), z których można mniej

lub bardziej dokładnie ustalić skąd nastąpiło połączenie,

- adres IP - indywidualny numer, który z reguły posiada każdy komputer podłączony do Internetu, numer IP może być na stałe związany z danym komputerem (statyczny) lub przydzielony mu na dane połączenie (dynamiczny),

- protokół SSL - specjalny standard przesyłania danych w Internecie, w którym transmisja jest kodowana, w odróżnieniu od zwykłego przesyłania, gdzie transmisja odbywa się otwartym tekstem.

C. Administrator Danych Osobowych:

Administratorem Danych Osobowych jest: Fabryka Mebli „ Wuteh” S.A. z siedziba w 87-100 Toruń ul. Gen. J. Chłopickiego 6/10. Dane rejestrowe: KRS- 0000055352 REGON: 005744797 NIP: 8790168949.

Administrator Danych Osobowych powołał Inspektora Ochrony Danych.

Kontakt: iodo@detectio.pl.

D. Gromadzenie danych osobowych:

W zakresie korzystania z Serwisów przez Użytkownika przechowujemy zapytania http kierowane do serwera. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL i dotyczą:

- publicznego adresu IP urządzenia końcowego, z którego nadeszło zapytanie;

- nazwy stacji Użytkownika – identyfikacja realizowana przez protokół http, o ile jest możliwa;

- nazwy Użytkownika podawanej w procesie autoryzacji;

- czasu nadejścia zapytania;

- pierwszego wiersza żądania http;

- kodu odpowiedzi http;

- liczby wysłanych przez serwer danych;

- adresu URL strony poprzednio odwiedzanej przez Użytkownika (tzw. referer link) – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez zewnętrzny odnośnik;

- informacji o przeglądarce Użytkownika;

- informacji o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji http.

Powyżej wskazane dane nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony naszego serwisu. Ponadto, serwisy nie zbierają w sposób automatyczny, żadnych informacji, za wyjątkiem informacji zawartych w plikach Cookies. Gromadzone w ten sposób informacje wykorzystywane są m.in. do:

1. zarządzania Serwisem;

2. stwierdzania ewentualnych zagrożeń bezpieczeństwa;

3. badania zagregowanego ruchu Użytkowników w ramach Serwisów oraz w celach statystycznych.

D. Przetwarzanie danych osobowych

1. Zebrane za pośrednictwem Serwisu dane dotyczące Użytkownika, mogą być wykorzystane w celu ustalania dostosowania zawartości Serwisu do potrzeb Użytkowników oraz w celu udzielenia odpowiedzi na zapytania Użytkowników.

2. Gromadzone dane osobowe Użytkowników nie są przekazywane organizacjom międzynarodowym i do państw trzecich. Dane osobowe mogą być przetwarzane przez inne podmioty zgodnie z prawem Unii lub prawem krajowym.

3. W przypadku naruszenia zasad korzystania z naszego serwisu, naruszenia prawa, lub gdy będą wymagały tego przepisy prawa, możemy udostępnić Twoje dane uprawnionym organom w tym wymiaru sprawiedliwości i policji i innym, realizując obowiązek prawny.

E. Prawa Użytkownika.

Użytkownik w zakresie procesu przetwarzania jego danych osobowych ma prawo:

1. Dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii.

2. Poprawienia swoich danych.

3. Usunięcia danych.

4. Ograniczenia przetwarzania danych. żądania abyśmy ograniczyli przetwarzanie wyłącznie do przechowywania Pana/i danych osobowych w przypadku:

- przekonania Pana/i, że posiadane przez nas dane są nieprawidłowe lub przetwarzane bezpodstawnie,

- nie chce Pan/i abyśmy usunęli dane bo będą Panu/i potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,

- trwania okresu od wniesienia przez Pana/ią sprzeciwu wobec przetwarzania.

5. Sprzeciwu wobec przetwarzania w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora.

Przestaniemy przetwarzać Pana/i dane chyba, że wykażemy że podstawy przetwarzania przez nas Pana/i danych są nadrzędne wobec Pana/i praw lub dane są nam niezbędne

do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

6. Prawo żądania do niezwłocznego usunięcia przetwarzanych przez administratora danych osobowych ( prawo do bycia zapomnianym) jeżeli zajdzie jedna z poniższych przesłanek:

- dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;

- osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania;

- dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega administrator;

7. Wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Jeżeli uważa Pan/i, że przetwarzamy Pana/i dane niezgodnie z prawem może Pan/i wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych: ul. Stawki 2 00-193 Warszawa

E. Wykorzystanie plików Cookies.

Motyw 30 Preambuły do RODO, wskazuje, że osobom fizycznym, mogą zostać przypisane (…) identyfikatory plików cookie- generowane przez ich urządzenia, aplikacje, narzędzia

i protokoły, czy też inne identyfikatory(…) które w połączeniu z unikatowymi identyfikatorami i innymi informacjami uzyskiwanymi przez serwery, mogą być wykorzystywane

do tworzenia profili i identyfikacji tych osób.

Nasze Serwisy internetowe, zgodnie z art. 173 Ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne ( Dz. U. z 2019r. poz. 2450) korzystają z plików Cookies. Pliki Cookies, zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, ich czas przechowywania na urządzeniu końcowym oraz unikatowy numer.

Są wykorzystywane w celu:

1. ułatwienia Użytkownikowi korzystania z Serwisu podczas jego przeglądania;

2. późniejszego skojarzenia Użytkownika w przypadku ponownego połączenia Serwisu z urządzeniem na którym zostały zapisane;

3. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają z naszych stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

4. dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do określonych preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych, dostosowanych

do indywidualnych potrzeb Użytkownika;

5. W ramach administrowanych przez nas Serwisów, wykorzystujemy następujące rodzaje plików Cookies:

cookies analityczne – pliki tworzone przez usługę Google Analytics,

(session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika. <pdir="ltr">_icl_current_language, woocommerce_recently_viewed, wordpress_logged_in_, wordpress_sec_, wordpress_test_cookie, wp-settings-1, wp-settings-time-1 – cookies wykorzystywane przez system CMS serwisu,

_ga, _gid, CONSENT, NID – ciasteczka analityczne Google Analytics umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu, pomagają naprawiać zaistniałe na stronie błędy itp.

W większości przypadków oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików Cookie – wyłączyć pliki cookies. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w menu głównym Twojej przeglądarki – zakładce „Pomoc”.

F. Wykorzystanie plików Cookies przez podmioty trzecie.

Na naszych stronach podmioty trzecie zamieszczają informacje w formie plików cookies (tzw. ciasteczek) i innych podobnych technologii na Twoim urządzeniu końcowym (np. komputerze, smartfonie) oraz uzyskują do nich dostęp. To nasi zaufani partnerzy z którymi stale współpracujemy, aby dostosować do Twoich potrzeb i zainteresowań reklamy na naszych i ich stronach, a także usługi, które dostarczamy my i nasi zaufani partnerzy. Takim zaufanym partnerem są podmioty z grupy kapitałowej Wirtualnej Polski. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania Twoich danych przez Wirtualną Polskę znajdują się w polityce prywatności Wirtualnej Polski (https://holding.wp.pl/poufnosc).

FM „ Wuteh” S.A. informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na ograniczenia funkcjonalności dostępnych na stronach internetowych naszych Serwisów.

Dla ułatwienia i podjęcia świadomej decyzji w przedmiocie sprawy, przekazujemy Państwu, podstawowe informacje n/t zarządzania plikami cookies w różnych przeglądarkach inernetowych.

a. Zarządzanie plikami cookies w przeglądarce Chrome na komputerach:

aby dowiedzieć się jak zarządzać plikami cookie zapisanymi w przeglądarce, w tym jak usunąć pliki cookies poszczególnych witryn (w sekcji: Usuwanie plików cookie ze strony internetowej) zapoznaj się z informacjami na stronie pomocy Google pod adresem: https://support.google.com/chrome/answer/95647

b. Zarządzanie plikami cookies w przeglądarce Chrome na urządzeniach z systemem Android:

aby dowiedzieć się jak zarządzać plikami cookie zapisanymi w przeglądarce Chrome twojego urządzenia mobilnego Android zapoznaj się z informacjami na stronie pomocy Google pod adresem: https://support.google.com/chrome/answer/95647

c. Zarządzanie plikami cookies w przeglądarce Chrome na urządzeniach z systemem iOS:

aby dowiedzieć się jak zarządzać plikami cookie zapisanymi w przeglądarce Chrome twojego urządzenia mobilnego iOS zapoznaj się z informacjami na stronie pomocy Google pod adresem: https://support.google.com/accounts/answer/61416

d. Zarządzanie plikami cookies w przeglądarce Firefox:

aby dowiedzieć się jak usuwać pliki cookie zapisane w przeglądarce Firefox zapoznaj się z informacjami na stronie pomocy Mozilla pod adresem: https://support.mozilla.org/pl/kb/Włączanie i wyłączanie obsługi ciasteczek.

aby dowiedzieć się jak blokować pliki cookie (zbiorcze i poszczególnych witryn) zapisane w przeglądarce Firefox zapoznaj się z informacjami na stronie pomocy Mozilla pod adresem: https://support.mozilla.org/pl/kb/blokowanie-ciasteczek oraz https://support.mozilla.org/pl/kb/wylaczanie-ciasteczek-pochodzacych-z-innych-witryn.

e. Zarządzanie plikami cookies w przeglądarce IE:

aby dowiedzieć się jak usuwać pliki cookie zapisane w przeglądarce Internet Explorer zapoznaj się z informacjami na stronie pomocy Microsoft pod adresem: https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies.

f. Zarządzanie plikami cookies w przeglądarce Opera:

aby dowiedzieć się jak zarządzać plikami cookie zapisanymi w przeglądarce Opera zapoznaj się z informacjami na stronie pomocy Opera pod adresem: https://help.opera.com/pl/jak-mozemy-ci-pomoc/preferencje-przegladania/#cookies.

g. Zarządzanie plikami cookies w przeglądarce Safari na urządzeniach z systemem MacOS:

aby dowiedzieć się jak zarządzać plikami cookie zapisane w przeglądarce Safari na urządzeniach z systemem MacOS zapoznaj się z informacjami na stronie pomocy Apple

pod adresem: https://support.apple.com/pl-pl/guide/safari/sfri11471/mac oraz https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=pl_PL

h.Zarządzanie plikami cookies w przeglądarce Safari na urządzeniach mobilnych z systemem iOS:

aby dowiedzieć się jak zarządzać plikami cookie zapisanymi w przeglądarce Safari na urządzeniach z systemem iOS zapoznaj się z informacjami na stronie pomocy Apple pod adresem: https://support.apple.com/pl-pl/ht201265.

Zmiany w Polityce Prywatności. Administrator Danych Osobowych: Fabryka Mebli „ Wuteh” S.A. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian

w Polityce Prywatności w dowolnym czasie. Aktualizacje polityki prywatności będą publikowane na naszych stronach internetowych.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium